Namens Stichting Vobis wordt u van harte welkom geheten op 9 september 2018