Wie zijn wij ?

Stichting Daylightpoint is een adviserende en ondersteunende organisatie die actief bezig is met het vergroten van maatschappelijke draagvlak op het gebied van de huidige normen en waarden, debat, acceptatie van andere dan eigen culturen en de (in-) tolerantie vraagstukken die uit voortvloeien.
Stichting Daylightpoint heeft een dagelijks bestuur, dat wordt gevormd door een
– voorzitter,
– secretaris,
– penningmeester en
– een public relations afdeling.

Taken van het bestuur
– Het bestuur zal beoordelen in welke vorm en met welke inhoud gestalte zal
worden gegeven aan ideeën of initiatieven die afkomstig zijn van leden.
– Het bestuur vormt als zodanig het dagelijks bestuur van de stichting
– De leden van het bestuur zijn onbezoldigd en genieten dan ook geen loon uit
de inkomsten van de stichting

Richtlijnen voor het beleid van de stichting
Bij het bepalen van haar beleid hanteert de stichting de volgende richtlijnen.

1. De stichting zal proberen te realiseren dat alle normen en waarden van verschillende geloven en religies door een ieder wordt gerespecteerd en gewaardeerd. In de stichting is er geen voorkeur voor een bepaalde geloof/religie. Ieder individu heeft de mogelijkheid om iets over zijn of haar geloof/religie naar voren te brengen en uitleg te geven.

2. De stichting zal, indien het mogelijk is en zover het nodig is of nodig wordt geacht, cursussen/activiteiten op alle gebieden geven. Indien het mogelijk is zullen er commissies gevormd worden, waardoor de stichting zal proberen om op te komen voor bepaalde rechten van het individu, zoals ongelijke behandeling van kinderen op school.

Met de oprichting van de Stichting Daylightpoint proberen we samen onze potentieel te benutten.