Lidmaatschap

De stichting biedt een ieder de mogelijkheid om op zijn/ haar manier een bijdrage te leveren aan de realisatie van de doelstellingen van de stichting.
Naast activiteiten ter ondersteuning van het bestuur is ook deelname mogelijk in de werkgroepen en-/ of commissie.

Voor studenten vormt dit dan ook een uitstekende mogelijkheid om ervaring op te doen in een stichting en nevenactiviteiten te ontplooien die na de studie een pre vormen in het bedrijfsleven.

Een ieder kan zich aanmelden om lid te worden van de stichting.
Het aanmelden als lid is geheel vrijblijvend en gratis. Als collectief krijgt iedereen de mogelijkheid om gezamenlijk ‘voor en met elkaar’ oplossingen voor boven genoemde problemen aan te dragen en daadwerkelijk iets te veranderen.